Händer i Caféet

Datum Tid Händelse
21/1 18-20 Tisdagscafé - Byahistoria
Spjutaretorp
28/1 18-20 Tisdagscafé - Föräldrargruppen
31/1 18:30 Ladies Night
5/2 18-20 Tisdagscafé - Fiske
11/2 18-20 Tisdagscafé - Barnolycksfallskurs
18/2 18-20 Tisdagscafé - Byahistoria
Hallaboda, Billarp och Trulsatorp
28/2 18-20 Tisdagscafé - Föräldrargruppen